2014. május 27., kedd

1900-as párizsi világkiállítás, 5 magyar bútorai.

 Wiegand Béla és  Horti  Pál


 Wiegand alkotásainak elsőrangú esztétikai ható tényezője a szín

 Hortinál ez kevésbé van kifejlődve, s helyette inkább a formák tömege hat


Amaz a színekben nagyon válogatós; kerüli a közönségeset; ízlése európai, s szobája egy fővárosi ember fejlett Ínyének való csemege; emez polgáriasabb; szobája jól, sőt talán jobban illenék valamely vidéki úri lakba; bútorainak színéből, formáiból, szerkezeti beosztásából hiányzanak ellenlábasának apró, gyakran rejtett finomságai; ezek helyett a fa természetes színének, formájának egyszerű józanságával, arányainak komoly erejével elégít ki.
EBÉDLŐ SZEKRÉNY
TERVEZTE: WIEGAND EDE
KÉSZÍTETTE: MELCZER NÁNDOR

  • Wiegand a kicsiszoltabb, a hangulatosabb,
  • Horti az erővel teljesebb.
Tehetségük mintegy kiegészíti egymást; hisz az ideális lakás berendezés két külön szellemű szakaszt mutat: a férfi és a nő lakosztályát.
  • Horti tehetsége a komoly dolgozó- és férfi szobákban, a terebélyes ebédlőkben érvényesül;
  •  Wiegand szellemének ellenben a szalonok finom bája, a női szoba szeszélyes gráciája, a háló intim hangulata felel meg.
Mindkét művészt határozott egyéni fel fogás, erős önállóság jellemzi.

 Wiegandnál ez talán kevésbé szembeötlő; első pillantásra az ő művei bizonyára sokakat osztrák és angol mintákra emlékeztetnek. Ez természetes; az ő szobái a fővárosi, európai ízlésű emberek számára készülnek, s ma már a művelt emberekben, bármily nemzethez tartozzanak is, van némi ízlés közösség. Ezen túl azonban az ő művei is eredetiek, s a mi sajátos fel fogásunknak megfelelők. Nyugodtabbak, okosabbak, egyszerűbbek mint a bécsi bútorok; kedvesebbek, graciózusabbak, mint az angolok. Még az ebédlő erős kék színe is a modern magyar művészet speciális felfogásának jeléül tekinthető, hisz a képző művészeti társulat téli tárlatán, a fiatal magyar művészek legjobbjainál szintén e törekvéssel, ugyancsak a színeknek e majdnem nyers erejével találkozunk. Antik bútor felújítás.
EBÉDLŐ  SZEKRÉNY.
TERVEZTE  WEISZMANN  BÉLA.
KÉSZÍTETTE  LUKÁCSOVICS  JÁNOS.
Hortinak szobájában mindjárt a belépésnél igaz magyar hangulat fog el; úgy érezzük, hogy egy magyar úrnak nyugodt, derült, kényelmes, lakjában vagyunk. Jellemző, hogy mindezen szobák díszéből teljesen hiányzanak az ú. n. magyar motívumok. Ipar művészetünk végre meg szabadult veszedelmes tévhitéből, mely a magyarságot csupán szűröknek, cserepeknek elavult, halott motívumaiban kereste, a helyett hogy az egyetlen, bő forráshoz, magyar művészek magyar lelkéhez fordult volna. Elaggott, életre nem képes hagyományokból magyaros dolgokat lehet összefoltozni, de magyart csak a szabad, idegen befolyásoktól ment művész képzelete teremthet. Horti magyar szobája tanúság reá.

 Forrás: Magyar Iparművészet. IV. évf. 1901 december. 6. sz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése