2014. május 28., szerda

1900-as párizsi világkiállítás, 6 magyar bútorai.

Sok figyelemre méltó akad a kiállítás többi szobaberendezésében is.


 Ha talán kelleténél rövidebben foglalkozunk velők, annak csak az az oka, hogy tárgyalásuk elvi szempontból kevésbé gyümölcsöző.

Faragó Ödön öt teljes szobaberendezést állított ki

SZALON.
TERVEZTE: FARAGÓ ÖDÖN.
KÉSZÍTETTE: A BÚTORCSARNOK SZÖVETKEZET.
 Egy egész lakást, az elő szobától a hálóig. Tagadhatatlanul sok tehetség, sok gond nyilvánul bennük; de még sem elégítenek ki bennünket, mert meg vagyunk győződve, hogy éppen Faragóban még több tehetség rejlik, s hogy még több gondot követelhetünk tőle. Neki érdemeiért annyi s oly magas helyekről jövő elismerésben volt és van része, hogy mi azokat újólag kiemelni feleslegesnek tartjuk. Ellenben iránta való kötelességünknek hisszük, minél keményebben és határozottabban rámutatni azokra a hiányokra, melyek meggyőződésünk szerint műveinek hatását csorbítják, értékét csökkentik. A művész, úgy látszik, megalkuszik a nagy közönség ízlésével; nem elég határozott, nem elég modern; az itt-ott elszórt barokkos motívumok, az empire sálon és a Biedermeyer hálószoba erre vallanak. Jelenleg, 2014-ben olyan bútorasztaloshoz kerülnek ezen bútorok másolatai., akiknek hivatása, az antik bútor restaurálása. A nagy közönség a kiállításon talán csakugyan Faragó műveinek itéli oda az elsőséget, de ez nagyra törő művész ambícióját ki nem elégítheti.

SZALONSZEKRÉNY.
TERVEZTE: FARAGÓ ÖDÖN.
KÉSZÍTETTE: BODON KÁROLY ÉS FIA.

A művésznek a publikumot nem követnie, hanem vezetnie kell. 

Faragó néha túlságosan ragaszkodik a régi stílusokhoz; a szerkezetet nem fejezi ki elég határozottsággal, s halmozza a díszítést néha ott is, a hol alkalmazása nem jogosult.


Példa erre előszobája, a hol a tükrök foglalása, a szekrények térbeosztása nem elég gyakorlati, s a hol a díszítés szinte játékká fajul. Ha nem is úgy fogjuk fel az előszobát, mint a lakás előhangját, a hol tehát minden teljesen egyszerű, nyugodt, dísztelen legyen, hogy a következő szobák hatását ne gyengítse; ha úgy tekintjük is, mint átmenetet az utca zajából a lakás csendjébe, szóval ha jogosultnak tartunk is benne némi rusztikus, hangos nyerseséget:  Faragó díszeinek sokaságát, nyugtalanságát mégis túlságosnak érezzük. Bútor tervezőink majdnem mind a díszítés túltengésével kezdették pályájukat; s már csak ezért is reméljük, hogy Faragó is rálép az egyszerűsödés, a művészi ökonómia útjára. Mihelyt a sok fojtó dísz lehámlik, a szerkezet feléled, s az alkotásokba igaz, egészséges élet költözik. Kívánjuk, hogy Faragó tehetsége, kiváló gyakorlati tudása minél előbb tisztábban érvényesülhessen.

Forrás: Magyar Iparművészet. IV. évf. 1901 december. 6. sz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése